Disclaimer

We hebben met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op onze site samengesteld. De informatie over de boeken die wij op onze site publiceren, is afkomstig van de uitgeverijen van die boeken en wordt aangeleverd via onze distributeurs. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie.

Wij doen ons uiterste best de ons aangeleverde informatie zo goed mogelijk op onze site te plaatsen. Toch kunnen er bij het overnemen van gegevens, door allerhande oorzaken, fouten in de teksten geslopen zijn. Boeken.com aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Op Boeken.com kunnen pagina's staan waarop derden content aanbieden, zoals reviews. Boeken.com is niet verantwoordelijk van content die door derden op de website geplaatst is. Deze meningen geven dan ook niet onze mening of ons beleid weer.

Boeken.com behoudt zich het recht om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, als deze content in strijd is met de wet, het intellectueel eigendomsrecht of de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

In Nederland geldt de Wet op de Vaste Boekenprijs. Dit houdt in dat voor Nederlands- en Friestalige boeken een vaste boekenprijs geldt. De prijzen van boeken op Boeken.com zijn daardoor gelijk aan de prijzen die gelden in andere Nederlandse online en offline boekwinkels.
 

Aanrader

Top 3 Marketingboeken